Výroční zpráva Nadačního fondu Albert 2022

Úvodní slovo

Mgr. Jiří Mareček, předseda správní rady
Nadační fond Albert

Navýšení darovaných prostředků a rozšíření pomoci komunitám, ale také stálá podpora tradičním programům. V této trajektorii pokračoval Nadační fond Albert i v loňském roce. Pomáhali jsme materiálně i potravinami lidem postiženým válkou na Ukrajině i uprchlíkům před válkou v Česku. Pokračovali jsme ve spolupráci s nemocnicemi a podpořili je datem hygienických potřeb. Ale nezapomněli jsme ani na naše projekty s více než desetiletou tradicí. Zdravá 5 pokračovala na školách, školkách i speciálních seminářích pro pedagogy s výukou a celkem jsme inspirovali více než 40 tis dětí ke zdravému a udržitelnému životnímu stylu. V grantovém programu Bertíci jsme opět podpořili dětské domovy a sociální organizace pro děti částkou přesahující 4 čtyři miliony korun. Celkově se pomoci od Nadačního fondu Albert dočkalo více než dvě stě neziskových organizací.

Zde je na místě velmi poděkovat všem, kteří se na těchto bohulibých činnostech podíleli. Jsou to především samotné organizace, které dávají pomocnou ruku dětem i dospělým v tíživých situací, a které naši pomoc dokáží efektivně předat a zprostředkovat. Je to celý tým nadačního fondu. A je to samozřejmě také společnost Albert, zřizovatel a dárce fondu. Všichni zaslouží velké poděkování za energii, každodenní úsilí i dobrou vůli.

Výkonný orgán

Bc. Alena Paldusová Projektová manažerka
Mgr. Kristýna Bernatová Projektová koordinátorka
Bc. Linda Srnková Administrativní podpora a koordinace sociálních projektů
Ing. Silvie Zavřelová Administrativní podpora a koordinace projektu Zdravá 5
Ing. Petra Režná, Ph.D. Supervize, strategické plánování projektů

Správní a dozorčí rada

Správní rada

Mgr. Jiří Mareček, předseda správní rady

prof. PhDr. Petr Macek, CSc.

Roman Bartišek

Marcela Varmužová

Kateřina Harris

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Dozorčí rada

Ing. Lenka Dušková

Ing. David Slavata, Ph.D.

JUDr. Vladimíra Jičínská

Grantový program

Bertík pomáhá 2022

Podpořili jsme 80 regionálních projektů a rozdělili 4 000 000 Kč.

Nadační fond Albert v roce 2022 rozdělil 4 000 000 korun mezi 80 regionálních projektů na podporu vzdělávání a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ze 115 žádosti o podporu vybrala správní rada Nadačního fondu Albert 80 nejlepších projektů, o kterých pak hlasovali zákazníci v obchodech Albert a v online hlasování na internetu. Vítězné projekty získaly nadační příspěvek ve výši 60 000 Kč, projekty s nižším počtem hlasů „bertíků“ pak obdržely 40 000 Kč. Nadační fond Albert tak v rámci grantového programu opět podpořil například letní tábory, psychoterapii, doučování, sportování a další smysluplné trávení volného času.

Středočeský kraj

Další sociální projekty

Nadační fond Albert realizujeme kromě grantového programu Bertík pomáhá další sociální projekty, které se zaměřují na podporu vzdělávání, integrace a rozvoje dětí.

Obchůdky s Albertem

64 organizací díky prodeji svých výrobků utržilo celkem 875 648 Kč.

Obchůdky s Albertem podporují finanční gramotnost, rukodělnou činnost a prodejní dovednosti dětí z dětských domovů a dalších neziskových organizací, které pracují se sociálně ohroženými dětmi a mládeží

Do Obchůdků s Albertem jsme se zapojili již po páté. Vše začalo již vymýšlením novinek mezi našimi výrobky a samotný prodej byl tou slibovanou třešničkou, kdy si děti postupně osvojily komunikaci se zákazníkem, sebeprezentaci při představování svých výrobků a finanční gramotnost při manipulaci s penězi.

Dětský domov Uherské Hradiště, Marcela Zámečníková, vychovatelka

Běhy pro Nadační fond Albert

V roce 2022 bylo vysportováno více než 300 000 Kč.

Dobročinný projekt unikátně propojuje činnost Nadačního fondu Albert a motivaci ke zdravému životnímu stylu zaměstnanců Alberta i dětí z dětských domovů a neziskových organizací.

V roce 2022 zaměstnanci vysportovali více než 300 000 Kč a Nadanční fond Albert tak podpořil 15 neziskových organizací. Tento projekt získal prestižní ocenění Fóra dárců, 3. místo v kategorii Zaměstnanecká sbírka.

Běhy pro Nadační fond Albert
Běhy pro Nadační fond Albert

Bertíkova Štafeta

Každý rok plní Nadační fond Albert v rámci projektu Bertíkova štafeta přání konkrétním dětem z dětských domovů a sociálně slabých rodin. V roce 2022 jsme splnili 3 přání a sny spojené s nadáním či profesními zájmy konkrétních holek a kluků:

Obchůdky s Albertem

Gymnastka Izabela

Dětský domov Plumlov

Obchůdky s Albertem

Cukrářka Natálka

Dětský domov Sázava

Obchůdky s Albertem

Vlakový nadšenec Láďa

NZDM Sovička, Charita Most

Materiální potravinová pomoc

Celková hodnota potravinové a materiální pomoci činila 12 878 153,71 Kč.

Nadační fond Albert daroval potravinovou pomoc v hodnotě více než 9 milionů korun, především na podporu Ukrajiny.

Materiální dary v podobě školních a vzdělávacích potřeb či hygienických pomůcek byly rozděleny mezi více než 100 neziskových organizací.

Vzdělávací program Zdravá 5

2321
výukový lekcí
44 324
proškolených dětí
více než 10 let
vzděláme děti v oblasti zdraví

Vlastní projekt Zdravá 5, který zdarma vzdělává děti v základních a mateřských školách i neziskových organizacích po celé České republice v oblasti zdravého životního stylu proškolil více než 44 000 dětí a zrealizoval 2321 výukových lekcí.

Na jaře roku 2022 proběhla již tradiční celostátní kuchařská soutěž Finále Zdravé 5 do které se zapojilo více než 1000 dětí z mateřský a základních škol i neziskových organizací. V roce 2022 získal Nadační fond Albert a projekt Zdravá 5 již po třetí v řadě akreditaci Ministerstva školství na vzdělávací semináře pro pedagogy. Náplní a cílem semináře je seznámit pedagogy s nejaktuálnějšími poznatky z oblasti zdraví, s akcentem na výživu dětí předškolního i školního věku a s aktuálními informacemi, které souvisí s problematikou výchovy ke zdraví a zdravotní gramotností. Akreditované semináře pro pedagogy budou realizovány v roce 2023 ve všech krajských městech.

Více než 1000 dětí zapojených v soutěži Finále Zdravé 5.
7000 proškolených zaměstnanců firmy Albert.
Akreditace Ministerstva školství na vzdělávací semináře pro pedagogy.
Více než 100 edukačních divadelních představení.
zdrava5
zdrava5
zdrava5
Celá ČR
Počet odučených tříd:
2221

Počet odučených dětí:
41446

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI POMÁHATE.
TÝM NADAČNÍHO FONDU ALBERT